Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2

Bij bijna de helft van de mannen met type 2-diabetes is er sprake van erectiele disfunctie. Leeftijd, hart- en vaatziekten, maar ook het gebruik van statines, ‘angiotensin-converting enzyme’-remmers (ACE-remmers) en bètablokkers hangen significant samen met erectiestoornissen. Bij vrouwelijke diabetespatiënten is naast een verminderde lubricatie, vooral een depressie gerelateerd aan het voorkomen van seksuele problematiek.

  • Hierdoor ontbreekt meestal het klassieke klinische beeld (korte ziekteduur, hyperglykemie, gewichtsverlies en ketonen in de urine).
  • Semaglutide 7 mg verlaagt het lichaamsgewicht met gemiddeld 2,2 tot 2,4 kg ten opzichte van de uitgangswaarde na 6 maanden.
  • Zie het onderdeel Hypoglykemie uit de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties.
  • Op grond van de ruime ervaring in de 1e lijn en de mogelijkheid tot een eenmaal daagse dosering en de lagere kosten, hebben sulfonylureumderivaten de voorkeur boven repaglinide.

Recentelijk werd een vragenlijst uit de VS,182ontwikkeld voor screening op parodontitis, vertaald en gevalideerd in een Nederlandse populatie. Naast voorlichting is het belangrijk om educatie te geven, zodat de patiënt zo goed mogelijk weet welke bijdrage hij zelf aan de behandeling kan leveren en hoeveel verantwoordelijkheid hij heeft. Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de hoogte van het HbA1c, naast de directe invloed van de hoogte van de glucose. Zo varieert de levensduur van erythrocyten bij gezonde mensen.

duloxetine side effects in elderly

Roken is een van de belangrijkste risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Wijs rokende patiënten bij herhaling op het belang van stoppen en bied daarbij ondersteuning aan. Zie voor meer informatie de NHG-Behandelrichtlijn Stoppen met roken. Bij optreden van een ernstige hypoglykemie in wakkere toestand dient de rijvaardigheid opnieuw beoordeeld te worden. Hypoglykemie-unawareness is een reden voor directe beperking van rijbevoegdheid.

Zie het onderdeelHypoglykemie uit de NHG-Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties. Theezakjes of losse theeLosse rybelsus kopen thee is beter voor je dan theezakjes. Het heeft een hogere kwaliteit, het heeft meer smaak, het is zuiniger en het is gezond.

Podcast: William Polonsky over de impact van ‘diabetes distress’ op welzijn en glucoseregulatie

Misschien houd je vooral van niks doen op vakantie en is het jouw moment voor juist. Wellicht vind je het juist leuk om er een actieve vakantie van de maken. Hoe dan ook, een fietsendrager is voor de vakanties enorm handig. Natuurlijk is dat een uitkomst voor de actievelingen onder ons, maar het is ook hartstikke fijn om gewoon een stukje te fietsen in een mooi natuurgebied bijvoorbeeld, om helemaal zen te worden en van het uitzicht te genieten.

De belangrijkste kenmerken van de verschillende typen diabetes staan in tabel 2. Laboratoriumbepalingen zijn nauwkeuriger dan bepalingen met een draagbare glucosemeter.160Voor de meeste laboratoriumbepalingen geldt een maximale afwijking van 2%; bij de draagbare meters is dat 15%. Alle draagbare glucosemeters in de huisartsenpraktijk waarbij bloed wordt verkregen door middel van een vingerprik (volbloed), zijn gekalibreerd op bepaling van de glucose plasmawaarde.

‘Het moet geen cosmetische behandeling zijn’

Zo’n 2.000 mensen uit 16 landen namen deel aan de studie die 68 weken duurde. In de groep die het middel nam, verloren de proefpersonen gemiddeld 15 procent van hun lichaamsgewicht. De meest voorkomende bijwerkingen van oraal semaglutide zijn misselijkheid en diarree. Andere gastro-intestinale bijwerkingen, zoals braken, buikpijn, obstipatie en gastritis komen bij 1 tot 10% van de patiënten voor.

escitalopram 15 mg tablet

Onder schizofreniepatiënten is de prevalentie van type 2-diabetes hoger dan in de algemene bevolking. De prevalentie van comorbiditeit bij type 2-diabetespatiënten is hoog. Veel mensen willen afvallen, maar die wens verwezenlijken is nog niet zo eenvoudig. Diëten helpen vaak te weinig of zijn moeilijk vol te houden. Een maagverkleining is heel effectief, maar is ook een aanzienlijke en levensveranderende ingreep, die alleen is weggelegd voor mensen met ernstige obesitas. Ze kwamen op de markt als nieuwe medicijnen voor mensen met diabetes, maar inmiddels worden GLP1-agonisten in de media vooral bejubeld als wondermiddel tegen overgewicht.

Beleid bij intercurrente ziekten

Op basis van deze overwegingen heeft behandeling met (middel)langwerkende insuline (bij voorkeur NPH-insuline) vooralsnog de voorkeur boven behandeling met SGLT-2-remmers indien met metformine en een sulfonylureumderivaat niet de gewenste HbA1c-daling wordt bereikt. Wel zijn er aanwijzingen dat de kans op ziekenhuisopname in verband met hartfalen (bij gebruik van saxagliptine) en op pancreatitis bij patiënten met een cardiovasculaire aandoening of risicofactoren hiervoor (de populatie waarin dit onderzocht is) verhoogd is. Het is onzeker of DPP-4-remmers de kans op pancreascarcinoom verhogen. DPP-4-remmers lijken niet te leiden tot een toename aan sterfte aan alle oorzaken, sterfte aan cardiovasculaire oorzaken, acuut coronair syndroom, beroerte, hartfalen, diarree en infecties in vergelijking tot placebo of andere bloedglucoseverlagende middelen.

Risico-inventarisatie

Deze antioxidanten ontgiften de lever, zuiveren het bloed, hebben op mensen met bloedarmoede een zeer gunstige uitwerking en verjongen de huid sterk! Het is belangrijk om genoeg vitamine C binnen te krijgen, dit heeft je lichaam nodig om een goede weerstand op te bouwen. Ook beschermt vitamine C onze huid tegen huidveroudering en versterkt het bindweefsel. Daarnaast bevatten blauwe bessen ontzettend veel anti- oxidanten! Antioxidanten werken daarnaast ontstekingsremmend, cholesterolverlagend en beschermen tegen verschillende ziekten. Pioglitazon lijkt nauwelijks effect te hebben op het optreden van diarree vergeleken met een sulfonylureumderivaat, maar leidt waarschijnlijk tot minder diarree en misselijkheid dan metformine.